Duurzaamheid 28 mei 2020

Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee en het akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard willen zowel ecologisch als economisch verduurzamen. Ze maken daarbij gebruik van innovatieve technieken zoals een energievlieger en mobiele zonnepanelen om duurzame energie mee op te wekken en groene waterstof te produceren.

Verrijdbare zonnepanelen

In de jaren dat er een rustgewas op een perceel groeit, worden er verrijdbare zonnepanelen neergezet. Als er weer bollen en aardappelen worden geteeld, dan worden de zonnepanelen verplaatst naar een volgend perceel met rustgewas.

De duurzame energie wordt met behulp van een electrolyser omgezet in groene waterstof en warmte. “Op deze manier kunnen we in de toekomst in onze eigen behoefte voorzien en eventuele overschotten verkopen “, legt Jacob Jan Dogterom uit.

De electrolyser en container met lier voor de vlieger zijn beperkt van omvang en goed inpasbaar in het landschap. Over de lage mobiele zonnepanelen kan men heen kijken. 

Biodiversiteit, bodemverbetering en stikstof


Beide bedrijven zijn al langer bezig met kringlooplandbouw. Dogterom: “Ik voel mij verantwoordelijk als rentmeester op deze aarde, maar mijn schoorsteen moet wel roken.” De winst van de zelf opgewekte en opgeslagen energie geeft de bedrijven ook de financiële ruimte om meer niet-rendabele rustgewassen op te nemen.

Ook de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard zijn enthousiast over de onderzochte economische en ecologische verduurzamingsmogelijkheden van de twee betrokken landbouwbedrijven. “De mogelijkheid die het biedt om stikstof te reduceren, vind ik heel interessant” zegt Tea Both-Verhoeven, wethouder duurzaamheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Naast minder uitstoot en het vastleggen van stikstof word er ook CO2 gebonden door het organisch stofgehalte te verhogen.

Onderzoekspartners


Het project is onderdeel van het H2GO Programma; een innovatieprogramma van overheden, kennisinstellingen en ondernemingen om te onderzoeken of het mogelijk is om op Goeree-Overflakkee de energietransitie aan te gaan met de combinatie van elektriciteit en groene waterstof.

Het vooronderzoek is uitgevoerd door de adviseurs van Kitepower (energievlieger), npk design (H2arvester), L’orèl Consultancy (technisch ontwerp en kostprijsberekening waterstof), Rho adviseurs voor leefruimte (ruimtelijke ordening), Wageningen Environmental Research (biodiversiteit), Accenda en TU Delft (controle technisch ontwerp en kostprijsberekening) en Energieke Regio (financieringsaanvraag pilotprojecten). 

Initiatiefnemers van het onderzoek zijn de VOF Dogterom en de VOF Van den Hoek. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland hebben het onderzoek medegefinancierd en begeleid. Andere betrokken partners zijn het H2GO programma, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Coöperatie Collectief Hoeksche Waard.

Delen: