Verduurzamen van de industrie met waterstof

Welke mogelijkheden heeft de industrie om het energiegebruik te verduurzamen? Hiervoor zijn er verschillende opties die ieder voor- en nadelen heeft voor de verschillende toepassingen.

  • Als ‘end of pipe’ oplossing kan bij de veel processen uiteindelijk de CO2-uitstoot worden afgevangen voor opslag of hergebruik (post combustion CCS, CCU).
  • Daarnaast kan direct duurzame energieproductie worden ingezet als vervanging van bijvoorbeeld aardgas. Hiervoor zijn geothermie of biomassa een optie.
  • Sommige industriële processen die niet direct hoge temperatuur warmte vereisen, zouden mogelijk ook van warmtenetten en restwarmte gebruik kunnen maken.
  • De industrie kan daarnaast elektriciteit inzetten als alternatief voor aardgas om de warmtevraag te verduurzamen. Door de snelle verduurzaming van de stroommix is elektrificatie steeds meer een stap naar een CO2-vrije energievoorziening.
  • Last but not least, kan waterstof ingezet worden als emissievrije energiedrager. Het is dan voor de verduurzaming wel zaak dat deze waterstof ook in de keten emissievrij wordt geproduceerd. In principe kan waterstof als alternatief dienen voor alle toepassingen waar aardgas nu wordt ingezet.

Waar nu grijze waterstof als feedstock wordt ingezet in voornamelijk de kunstmestproductie en de raffinage, kan die in eerste instantie “blauw” worden (zie Verduurzaming via waterstof). Een alternatief voor aardgas als feedstock voor waterstof geeft H-Vision. De regio Rotterdam en de regio rondom het Noordzeekanaal zoeken de mogelijkheden van CO2-opslag (CCS) voor onder andere de productie van blauwe waterstof. Dit zijn de projecten Porthos en Athos.