Veiligheid – Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Waterstof komt door toepassing in bijvoorbeeld de mobiliteit en de gebouwde omgeving dichter bij de samenleving en buiten de ‘hekken’ van de zware industrie. Voor een succesvolle verduurzaming is veiligheid een eerste vereiste en daar worden terecht veel vragen over gesteld. Om waterstofveiligheid goed in kaart te brengen, werkt het H2-Platform aan kennisontwikkeling en kennisdeling rondom veiligheid, om de risico’s van waterstof te beheersen en mogelijke incidenten te kunnen bestrijden. Ook worden hiaten in wet- en regelgeving en beleid aan de orde gesteld en geadresseerd.

Het werk van het H2-Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Het H2Platform heeft dit geïnitieerd samen met, industriële partijen, kennisinstanties, lokale overheden, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie & Veiligheid, om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving.

Klik hier voor informatie over het werk van het WVIP-programma.

Gerelateerde berichten
Specialist bij H2Platform

Ik werk bij NEN als ‘standardization consultant energy’ en coördinator voor waterstof gerelateerde onderwerpen. Binnen het H2 Platform ben ik coördinator van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Een goede basis daarvoor zijn mijn Europese werkzaamheden als secretaris van CEN/CENELEC/JTC 6 “Hydrogen in the energysystem”…

LEES VERDER

Wiki Veiligheid