Veiligheid – waterstofproductie en op- en overslag

Een snel toenemende vraag naar waterstof zal ingevuld worden met een snel toenemende productie; met name via elektrolyse middels elektriciteit uit zon en wind. Vervolgens zal deze waterstof ook opgeslagen worden.

Met het rapport ‘rapport Opslag en transport – Faalwijzen bij opslag vloeibare waterstof’ geeft het WVIP informatie over de veiligheidsaspecten rond de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur en specifiek de vloeibare waterstof en de opslag hiervan.