Onderzoek 06 mei 2021

Zout (zee)water omzetten in waterstof? Het kan!

Zout water in een elektrolyser is geen goed idee. Die kan er niet tegen. Het membraam gaat stuk. Er is echter elektrolysertechnologie in ontwikkeling die er wel tegen kan. En dat is interessant!

Ga maar na: met zo’n toekomstige elektrolyser kan bij een windmolen op zee de elektriciteit direct worden gebruikt om uit zeewater ter plekke waterstof te produceren. Er zijn dan geen dure kabels nodig om de stroom eerst aan wal te brengen.

Elektrolyser zonder membraam

Het gaat om een technologische vinding van het Amerikaanse bedrijf sHYp. De bewuste elektrolyser werkt zonder membraam. De makers geven het fijne van hun technologie nog niet prijs, maar het lijkt kansrijk. Een eerste grote investeerder heeft zich al gemeld. Green Swan Partners heeft een contract met sHYp gesloten om de technologie verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Pilot met zoutwaterbestendige elektrolyser eind 2021

De zoutwaterbestendige elektrolyser moet al in het laatste kwartaal van 2021 klaar zijn. Beide bedrijven willen dan een pilot starten en aantonen dat deze technologie commercieel aantrekkelijk is. De kosten zouden lager liggen dan bij de huidige generatie elektrolysers, mede omdat geen duur membraam nodig is.

Lagere kosten

Het gunstigere prijskaartje schrijven de bedenkers ook toe aan de mogelijkheid om de elektrolyser met 3D-print te maken. Bovendien kan hij andere producten dan waterstof halen uit zeewater, zoals bijvoorbeeld magnesium hydroxide en chemische bestanddelen voor het maken van synthetische brandstoffen.

Voor havens en offshore-industrie

Green Swan Partners en sHYp verwachten belangstelling voor deze nieuwe elektrolyser van havens, de offshore-industrie en energiemaatschappijen die stroom willen maken met windmolens, zonneparken en getijde-installaties. Op termijn kan deze elektrolyser ook worden ingezet op schepen.

‘Een game changer’

Lala Faiz, Green Swan Partner en duurzaamheidsexpert noemt het een interessante ontwikkeling in de strijd tegen klimaatverandering: “Deze technologie is een game changer. Het is een verbetering ten opzichte van de huidige elektrolysetechnologie. Er is geen kostbare ontzilting van zeewater nodig en er komen geen schadelijke stoffen bij vrij.”

Delen: