Waterstof als systeemdrager 19 oktober 2017

Van wind direct naar waterstof? Dat kan!

Begin 2019 zal in de Wieringermeer de allereerste waterstof windmolen ter wereld gerealiseerd gaan worden. Die zet wind om in waterstof via elektrolyse en levert die rechtstreeks aan tankstations.

Kostenvoordeel

De waterstofmolen is onderdeel van project Duwaal. Diverse partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, zijn hierbij betrokken. In dit project is vooral gekeken naar commerciële mogelijkheden voor een windmolen die direct stroom omzet in waterstof.

Het integreren van de elektrolyse in een windturbine vermijdt elektrische conversie-en transportverliezen tussen de windturbinegenerator en een dichtbij gelegen tankstation. Kortom, meer efficiency en goedkopere duurzame waterstof.

Kip-ei dilemma

De productie van waterstof op deze wijze zal daarom per definitie veel goedkoper zijn dan in een scenario waarbij de elektrolyse niet geïntegreerd is in een molen. Het bedrijf Hygro in Groningen, dat het project Duwaal aanstuurt: “Door gelijktijdig vraag en aanbod te realiseren wordt het kip-ei dilemma van de waterstofketen doorbroken. Door de opzet wordt er voldoende schaal bereikt om de duurzame waterstof tegen een competitieve prijs aan te bieden in de regio. Begin 2019 zal de waterstofmolen in samenwerking met ECN en Lagerwey gerealiseerd worden. De waterstof wordt geleverd in Alkmaar aan het NXT tankstation in de Boekelermeer.”

Offshore-waterstofmolen

Ook wordt gedacht aan het benutten van windmolens in zee om daarmee direct waterstof te maken. Daarbij wordt de waterstof in de turbine op hogedruk (350 tot 700 bar) gebracht om het vervolgens met flexibele composiet pijpleidingen naar land te transporteren. Dat kan volgens Hygro tegen een kostprijs die kan concurreren met brandstoffen zoals diesel.

“De zogenaamde levelized cost of energy (LCOE) per GJ van het waterstof kunnen vergelijkbaar worden met de kosten van het aan land brengen van elektriciteit uit een offshore-windturbine. Tegenover de hogere opwekkosten van waterstof staat dat het transport van gas per eenheid van energie veel goedkoper is dan dat van elektriciteit, o.a. door het ontbreken van kostbare stopcontacten op zee.”

Delen: