Over waterstof 19 november 2021

Uitsluiten waterstof bij aanbesteding vervoer in Den Haag is onbegrijpelijk

H2Platform is verrast door het besluit van de gemeente Den Haag om bij de taxi aanbesteding ‘doelgroepenvervoer’, waterstof uit te sluiten. De gemeente stelt dat waterstof niet ‘groen’ genoeg zou zijn.  Dit is inhoudelijk onjuist en onbegrijpelijk.

Waterstof is emissievrije brandstof

De redenatie van de gemeente is inhoudelijk onjuist. Net zoals stekker-elektrisch is waterstof bij toepassing een emissievrije brandstof. De auto’s tanken waterstof, die in het voertuig door een zogeheten brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie. Het enige wat het voertuig zelf uitstoot is water.

Hernieuwbare energie

Net zoals elektriciteit kan waterstof zowel uit fossiele als uit hernieuwbare energie worden geproduceerd. Uiteraard is de ambitie voor beiden om zo snel mogelijk volledig hernieuwbaar te worden, maar dit stadium is ook voor elektrisch vervoer nog niet bereikt. Op dit punt is er dus geen verschil tussen waterstof en het elektrisch vervoer dat de gemeente wél in de aanbesteding toelaat.

100% zero-emissie wagenpark

Zowel batterijelektrische als waterstofelektrische voertuigen zijn nodig zijn voor de transitie naar een 100% zero-emissie wagenpark. Niet voor niets werkt het H2Platform binnen het Klimaatakkoord samen met het Rijk aan het realiseren van 50 waterstoftankstations in 2025. Ondernemers die hun nek uitsteken hebben we daarbij heel hard nodig en verdienen aanmoediging in plaats van ontmoediging.

H2Platform steunt BP Kerkhof en Orangegas die in verweer zijn gekomen tegen het uitsluiten van waterstof in de nieuwe tender en gaat graag het gesprek aan met de gemeente Den Haag.

LEES OOK: Aanbestedingsleidraad Harmonisatie Doelgroepenvervoer Den Haag

Delen: