Mobiliteit 26 april 2022

Tot 60% subsidie voor meerkosten truck op waterstof

Schoon transport was al in het vizier van het vorig jaar aangetreden kabinet. Per 9 mei 2022 is ook daadwerkelijk subsidie mogelijk voor emissievrije trucks op waterstof of elektrisch.

De nieuwe subsidieregeling is net bekend gemaakt. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan 10 werknemers, loopt dat op tot 60%.

Hoeveel subsidie is er?

De subsidiepot is gevuld met ruim 40 miljoen euro. Die is tot en met 2024 beschikbaar, waarvan 13,5 miljoen dit jaar (2022). Voor 2025 en verder kijkt het kabinet naar meer middelen. De subsidieregeling is bedoeld om schoon transport te versnellen om het uiteindelijke doel te halen: volledig schoon vrachtwagenpark in 2050 in Nederland.

Schone truck op waterstof belangrijk voor transportland Nederland

De regering vindt emissievrij vervoer en de stimulering daarvan uiterst belangrijk voor Nederland. De transportsector is sterk ontwikkeld en speelt een cruciale rol voor (internationaal) goederenvervoer, onder meer van en naar de Rotterdamse haven. Elektrische trucks en waterstof-elektrische varianten zijn echter flink duurder in aanschaf dan een dieseltruck. De subsidieregeling moet een steun in de rug zijn voor transportbedrijven om de overstap te maken.

Banen en geld in het laatje

Nederland is een echt transportland. Dat zorgt voor banen, en brengt geld in het laatje. Steeds meer bedrijven maken de stap naar uitstootvrije voertuigen om de goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Dat is belangrijk, want het zwaar vervoer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. “Zwaar verkeer zorgt voor ruim een derde van CO2-uitstoot en voor 70% van de stikstofuitstoot van het al wegverkeer wereldwijd”, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een verklaring bij de subsidieregeling.

Delen: