Onderzoek 16 augustus 2021

Tijdelijke regeling opschaling waterstof uit elektrolyse

Het kabinet heeft besloten tot een tijdelijke regeling voor de opschaling van de productie van waterstof uit elektrolyse. Dit is een aanvulling op de SDE++ regeling die komend najaar ook twee categorieën voor waterstof elektrolyse bevat (directe lijn of op basis van 3000 vollasturen), maar waar in concurrentie met andere technieken waterstof doorgaans niet aan bod komt.

De regeling beoogd met € 250 mln aan subsidie, 50-100 MW aan elektrolysecapaciteit te realiseren. Deze wordt toegekend op basis van de goedkoopste techniek in termen van euro per MW. De regeling zou al in 2022 in moeten gaan. Eind juni was de consultatie waaraan het H2Platform mee heeft gedaan. We verwelkomen de regeling met het aparte budget en pleiten sterk van een methodiek waarbij er gebruik kan worden gemaakt van een virtuele koppeling tussen bijvoorbeeld het windpark en de elektrolyser, waardoor er veel meer vollasturen gehaald kunnen worden. Het ministerie van EZK werkt de regeling nu in overleg met de Europese Commissie uit en beoogt in oktober of november de ontwikkelde regeling nog eenmaal in een consultatie voor te leggen. Meer informatie: Alex Kaat.

Delen: