Over waterstof 06 juli 2022

Tijdelijk veiligheidskader voor waterstofpilots

Om ervaring op te doen met verwarming van woningen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil netbeheerders en energieleveranciers de ruimte geven om vooruitlopend op nieuwe wetgeving alvast ervaring op te doen met het gebruik van waterstof voor de verwarming van huizen.

Daarom staat de ACM pilotprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving toe als bedrijven de veiligheid van projecten goed borgen en zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots.

Voor duur van 5 jaar

Het kader biedt ruimte voor de duur van vijf jaar, of het moment dat de nieuwe wetgeving gereed is. De ACM heeft het ministerie van EZK geïnformeerd over het ontbreken van wetgeving op het gebied van levering van waterstof aan consumenten. De ACM vult met deze pilots het hiaat.

Delen: