Kennisdossier 19 december 2018

Testcentrum voor groene waterstof elektrolyser

Productie van groene waterstof op grote schaal voor een concurrerende prijs is essentieel voor een transitie met waterstof naar een CO2-vrije samenleving.

In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

Hydrohub testcentrum

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft een initiatief genomen voor het uittesten en ontwikkelen van concurrerende CO2-vrije waterstofproductie  op semi-technische schaal. In een ‘Hydrohub’ testcentrum met elektrolyse-installaties van 0,5 megaWatt onderzoekt een consortium met bedrijven als onder meer Yara, Nouryon, en Shell, en netwerkbedrijf Gasunie de mogelijkheden. Het doel is het ontwikkelen van een groene waterstof elektrolyser op industriële (GW) schaal.

Van grijze, blauwe naar groene waterstof

Wanneer op termijn fossiele energiebronnen zoals aardgas worden vervangen door hernieuwbare bronnen, dan biedt waterstof het grootste potentieel als alternatief molecuul en energiedrager. Het Europese CertifyHY is al volop bezig met Guarantee of Origen van groene waterstof. De huidige plannen voor groene waterstof tellen op tot een ambitie van een 800 MW electrolyser-vermogen. De totale behoefte aan waterstof (groen en blauw) zou volgens het ISPT kunnen oplopen tot 200 PJ in 2030. Blauwe waterstof is wel afkomstig uit aardgas, maar in dit geval gaat de CO2 niet de lucht in. Die wordt ingezet voor andere doelen en processen of wordt opgeslagen.

Test met twee verschillende technologieën

De installatie van 0,5 MW maakt het testen op bijna-industriële schaal mogelijk. Duidelijk moet worden hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Vooralsnog worden twee verschillende technologieën uitgetest, te weten ‘alkaline elektrolyse’ en ‘proton exchange membrane’. Meer over de technologie en de test is te lezen in het bericht van VEMW, de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers.

Delen: