Waterstof als systeemdrager 20 februari 2019

TenneT en Gasunie: bestaand gasnet cruciaal

Stroomt er straks waterstofgas door bestaande gasleidingen? Netwerkbeheerder TenneT en Gasunie zijn ervan overtuigd, zo blijkt uit hun ‘Infrastructure Outlook 2050’.

Volgens TenneT en Gasunie blijft de bestaande gasinfrastructuur – naast het elektriciteitsnet – een cruciale rol spelen in het energiesysteem van de toekomst. Rechtstreeks transport van elektriciteit naar die sectoren waar elektrificatie haalbaar is, blijft de beste optie. Maar voor de overige sectoren bieden (duurzame) gassen, zoals (groene) waterstof, uitkomst.

TenneT en Gasunie hebben de Infrastructure Outlook 2050 aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Dit is de eerste gezamenlijke studie naar hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren.

Waterstofgas van wind en zon

Een belangrijke conclusie is dat de mogelijkheden voor transport en opslag van elektriciteit tot 2050 verder (moeten) toenemen. Maar dat alleen gasopslag een oplossing biedt voor de seizoens­gebonden opslag van hernieuwbare energie, vanwege de veel grotere volumes. Zo kunnen langere perioden van koude (hoge vraag) en weinig elektriciteitsproductie door zon en weinig wind met behulp van grootschalig opgeslagen (groen waterstof)gas worden overbrugd.

Waterstof prima buffer bij hoge vraag naar energie

Voor waterstof is naar verwachting dus een belangrijke rol weggelegd in het toekomstige energie­systeem. Veel waterstof wordt dan gemaakt uit (overschotten van) zon- en windenergie, ook wel power-to-gas (P2G) genoemd. Het is van belang dat P2G-installaties dichtbij duurzame elektriciteits­productie geplaatst worden. Zo kunnen forse uitbreidingskosten van het elektriciteitsnet worden voorkomen.

Links naar de persberichten en het rapport Infrastructure Outlook 2050

TenneT: Systeemintegratie belangrijk om klimaatdoelen te halen
Gasunie: In het nieuwe energiesysteem moeten het stroom- en gasnet meer gaan samenwerken

Delen: