WaterstofNet – Helmond

Waterstoftankstation Helmond

Op AutomotiveCampusNL

Op de Automotive Campus in Helmond exploiteert WaterstofNet nu bijna 5 jaar een waterstoftankstation, dat ondertussen nog wordt uitgebreid qua capaciteit en opslag. Onder meer Rijkswaterstaat (min I&W), WaterstofNet, …, en diverse particulieren maken regelmatig gebruik van het waterstoftankstation in Helmond.

Tanken met 350 en 700 bar

Het station is in bedrijf sinds 2013 en staat te boek als eerste tankstation in de Benelux dat is uitgerust met een elektrolyse-systeem, waarbij zowel voertuigen op 350 bar (bussen, vuilniswagens,…) als voertuigen op 700 bar (auto’s) kunnen tanken.

Uitbreiding capaciteit tankstation

Vanwege de toenemende vraag naar waterstof voor diverse voertuigtoepassingen is in 2018 het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond binnen het project Waterstofregio 2.0 uitgebreid, zowel op vlak van productie (60 Nm³/h ) – als compressiecapaciteit.
Sinds de opening in 2013 is ongeveer 1.100 (250 x 350 bar, 850 x 700 bar) keer getankt (maart 2018).

Delen: