Pitpoint – Arnhem

Waterstof tanken

Dit waterstoftankstation is aanvankelijk gerealiseerd om op waterstof rijdende stadsbussen te vullen, maar ook huisvuilvoertuigen en personenauto’s kunnen er 24/7 terecht waarbij direct aan de tankzuil betaald kan worden.

350 bar vuldruk

Ook het tankstation in Arnhem maakt ter plekke de waterstof. De generator haalt dat uit aardgas. Het station levert momenteel nog waterstof op 350 bar. Arnhem werkt met het rijk, provincie Gelderland en private partners tevens aan een groter tankstation waar ook 700 bar getankt kan worden.

Delen: