Over waterstof 23 september 2021

Succesvol pilotproject opslag versterkt ontwikkeling waterstof

Met de succesvolle afronding van de injectie van waterstof versnelt Gasunie de ontwikkeling van zoutcaverne-opslag. Gasunie hoopt dat de eerste waterstof opslag in de zoutcaverne in 2026 volledig operationeel kan zijn. Door grootschalige waterstofopslag te realiseren, kunnen de systemen de onbalans tussen vraag en aanbod van energie opvangen.

Waterstof injectie in zoutcaverne

In een boorgat bij Zuidwending is waterstof geïnjecteerd in een zoutcaverne onder een druk van meer dan 200 bar. Bij deze test zijn ook materialen en componenten die nodig zijn voor gasopslag beoordeeld op geschiktheid. De huidige tests duren naar verwachting tussen de vier en zes weken. Van november tot het voorjaar van 2022 zullen verdere demonstraties worden uitgevoerd.

Grootschalige waterstofopslag

Mocht het vervolgtraject succesvol zijn, dan wordt volgend jaar een definitief besluit verwacht om grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes op de locatie te implementeren. De eerste zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn en er is een groeipotentieel naar vier opslagcavernes in 2030.

Het H2Platform feliciteert Gasunie met deze mooie stap. Opslag van waterstof is van groot belang om goed in te kunnen spelen op de toekomstige vraag die in tijd zal fluctueren en op fluctuaties in de productie van waterstof.

Voor meer informatie: https://www.gasunie.nl/nieuws/succesvolle-start-demonstratieproject-waterstofopslag-versterkt-ontwikkeling-waterstof

Delen: