Mobiliteit 04 februari 2021

Subsidieregeling voor binnenvaartschepen op waterstof

200.000 euro is er beschikbaar per vaartuig. Het subsidiepercentage is ten hoogste 60% van de investeringskosten. Maar toch, deze tijdelijke subsidieregeling biedt perspectief voor binnenvaartondernemers die aandrijving op waterstof voor de toekomst als optie zien.

Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het leven heeft geroepen. Het doel is terugdringen van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof in de maritieme sector.

Missie van Green Deal

De uitstoot van stikstofoxide en fijnstof moet in 2035 met 25% tot 50% zijn afgenomen als onderdeel van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De sectoren dienen in 2050 helemaal emissievrij te zijn. Dat is althans de doelstelling.

Waarvoor is subsidie mogelijk?

Bedrijven die schepen willen voorzien van een aandrijving die minder kooldioxide en fijnstof uitstoot kunnen aanspraak maken op de regeling. Subsidie is mogelijk voor de aanschaf van een Stage V verbrandingsmotor of een elektromotor die energie krijgt van een batterij of een brandstofcel op waterstof.

200.000 euro per vaartuig

De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal € 200.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Voor de aanschaf van een Stage V motor of elektromotor is in totaal 11.7 miljoen beschikbaar, verdeeld over de periode 2021-2023. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren is gedurende de periode 2021-2025 in totaal 65 miljoen beschikbaar.

Meer weten ga dan naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Delen: