Duurzaamheid 18 februari 2022

Subsidieregeling groene waterstof versneld open

35 miljoen euro subsidie heeft het nieuwe kabinet uitgetrokken om (groene) waterstofprojecten te ondersteunen. De minister van Klimaat en Energie wil de bijbehorende subsidieregeling versneld openen.

“In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in IPCEI-verband (Important Projects of Common European Interest) inzet op een sterke rol voor groene waterstof in de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen”, stelt minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, in een recente brief aan de Tweede Kamer.

35 miljoen euro voor waterstof

In de Rijksbegroting voor 2022 heeft het kabinet € 35 miljoen gereserveerd voor ondersteuning van de Nederlandse projecten in de eerste ronde van de IPCEI waterstof. Op dit moment zijn volgens de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, projecten met duurzame waterstoftechnologie nog niet commercieel haalbaar. Om de onrendabele top van de projecten te dichten is overheidssubsidie noodzakelijk. “De Nederlandse projecten uit deze golf richten zich op de ontwikkeling van brandstofcellen en voertuigen op waterstof. Zodoende wordt ook de innovatieve toepassing van waterstof in de mobiliteit gestimuleerd”, aldus Jetten in de kamerbrief.

Snellere ontwikkeling nodig

Door de eenmalige ondersteuning van de beoogde projecten via het IPCEI-traject volgt volgens de minister een snellere en effectievere ontwikkeling van de waterstofmarkt dan in het scenario waarin de projecten niet tot stand komen. De precieze verdeling van de gereserveerde subsidiemiddelen is nog afhankelijk van de definitieve subsidieaanvraag van de betrokken bedrijven en de daarop volgende definitieve selectie van de beoogde projecten.

Subsidieregeling

De subsidieregeling waarmee de definitieve selectie zal worden gemaakt, zal binnen enkele dagen na verzending van deze brief worden geopend. Meer weten? Download hier de complete kamerbrief.

Delen: