Waterstof als systeemdrager 13 september 2017

Subsidiepot met 750.000 euro voor waterstofprojecten

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn nog tot en met 7 november subsidieaanvragen voor waterstofprojecten in te dienen. In de pot zit 750.000 euro. Subsidie is vooral bedoeld voor industriële toepassingen van waterstof, verkeer en logistiek en waterstofproductie met wind- en zonne-energie.

Waterstof kan wel wat prikkels gebruiken om de nodige innovaties in de hele keten voor elkaar te krijgen: van productie tot en met eindgebruik. Een denktank, genaamd Topsector Energie, kan nu initiatieven ondersteunen met subsidie. Aanvragen zijn tot en met 7 november mogelijk, maar om in aanmerking te komen moet toetsing van een project wel voor 18 oktober geschieden.

Kom ik aanmerking voor subsidie? Klik hier!

“Waterstof zal samen met elektriciteit de ruggengraat vormen van een nieuw CO2-arm energiesysteem”, zegt Marcel Weeda. Als senior onderzoeker bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kent hij de potentie van deze energiedrager. Hij is bovendien programmamanager Waterstof bij de TKI Gas, onderdeel van de Topsector Energie.

Andere energiedragers kennen ook beperkingen

“We hebben behoefte aan schone energiedragers”, aldus Weeda. “Andere energiedragers kunnen maar beperkt in onze energiebehoefte voorzien. En niet alles is te elektrificeren. Hier komt waterstof om de hoek kijken. Met waterstof kun je bovendien energie van zon en wind inpassen in de vorm van gas. Dit maakt de inzet, opslag en transport van deze energie flexibel. Dat is van groot belang voor de transitie.”

Maar is waterstof echt schoon?

Toch twijfelen critici of waterstof wel zo schoon is. De productie vindt namelijk vooral plaats op basis van aardgas, een fossiele brandstof. “Nog wel” zegt Weeda. “Maar als energiedrager is het net zo schoon als elektriciteit. En beide kun je ook volledig schoon  produceren. Het gaat om het toekomstperspectief.” Een ander kritiekpunt gaat over de hoge kosten van bijvoorbeeld waterstofauto’s. Heeft de technologie daardoor wel toekomst? Weeda: “Nieuwe technologie is in het begin altijd duurder. Wanneer de aantallen komen, gaan de kosten omlaag.”

Kansrijke toepassingen

“De subsidieregeling is nu juist bedoeld om ontwikkeling te stimuleren”, gaat Weeda verder. “Dat moet uiteindelijk leiden tot lagere kosten en duurzamere waterstof.” De regeling richt zich op 3 toepassingsgebieden. Weeda: “Kansrijk is verduurzaming van industrieel waterstof en inzet voor hoge temperatuur warmte in de industrie. Daarnaast is verkeer en logistiek belangrijk met aandacht voor zowel technologie voor voertuigen als vulpunten. Tot slot richt de regeling zich op de waterstofoptie voor effectieve inpassing van wind- en zonne-energie.”

Delen: