Duurzaamheid 18 februari 2020

Subsidie SDE++ biedt nog geen serieuze kans voor groene waterstof

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de plannen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie bekendgemaakt. De 5 miljard euro die dit jaar aan subsidie beschikt wordt, zal evenwel geen serieuze kans bieden aan waterstof geproduceerd uit groene elektriciteit: zogeheten “groene waterstof”. Voor de ondernemers met serieuze investeringsplannen in waterstof elektrolyse is dit een teleurstelling. Het H2-Platform heeft eerder goede suggesties aangedragen die helaas niet zijn opgevolgd. Het Platform hoopt dat volgende rondes voor de SDE++ wel een kans aan groene waterstof zullen bieden.

SDE++ subsidie

De gepresenteerde SDE++ subsidieregeling biedt de mogelijkheid om de productie van groene waterstof te subsidiëren. Echter, de door het PBL gehanteerde rekenmethode staat slechts 2.000 draaiuren per jaar toe. Dat betekent dat elektrolysers en andere installaties de overige 6.600 uur per jaar stil moeten staan. Dat maakt de productie veel te duur. De aangekondigde subsidieregeling kent een rangorde op basis van kosteneffectiviteit en zet deze techniek daarom achteraan in de rij. De kans dat een waterstof elektrolyse project gesubsidieerd wordt is dus klein.

Zon- en windstroom

De keuze voor maximaal 2.000 uur komt overeen met het geraamd aantal uren in 2030 dat álle Nederlandse elektriciteit “groen” is.

Uiteraard is het mogelijk ook buiten die 2.000 uur zon- en windstroom af te nemen, er bestaan commerciële en contractuele mogelijkheden om 8.000 uur groene stroom af te nemen. Windmolens op zee draaien immers wel 90% van de tijd. Met zon erbij is het mogelijk om nagenoeg permanent “groene” waterstof te produceren. Echter, het ministerie laat in de rekenegels voor het PBL geen optie toe om groene elektriciteit direct te koppelen aan waterstof productie.

Aanbevelingen

In de consulatie afgelopen zomer gaf het H2-Platform reeds aanbevelingen aan het ministerie over groene waterstof. Het H2 Platform hoopt dat in ieder geval voor de volgende ronde deze aanbevelingen worden gevolgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: alex.kaat@h2-platform.nl

LEES OOK: Honderd jaar oude Nederlandse woonboerderij op waterstof

Tags:  

Delen: