Over waterstof 12 april 2021

Stuurgroep voorziet flink groei elektriciteitsvraag voor waterstofproductie in 2030

H2

Voor directe elektrificatie en de productie van groene waterstof is maar liefst 45 TWh aan extra hernieuwbare elektriciteit nodig in 2030. Dat staat in een advies aan Minister In ’t Woud van de ‘Stuurgroep Extra Opgave’.

Deze stuurgroep is een initiatief vanuit het uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord en bestaat uit de voorzitters van de uitvoeringsoverleggen elektriciteit en industrie en directeuren van VemW, Stedin en Vattenfall. Deze stuurgroep kijkt naar de vraag hoe het doel van het Klimaatakkoord voor -49% CO2-emissiereductie gehaald kan worden en in hoeverre dit leidt tot een ‘extra opgave’ voor elektriciteitsproductie uit zon en wind. In het advies stelt de stuurgroep dat +45 TWh aan elektriciteit nodig is (boven de verwachte vraag van 120 TWh). Ze gaat er daarbij uit dat ongeveer een derde daarvan bestaat uit extra vraag voor waterstof productie uit duurzame elektriciteit.

De stuurgroep erkent dat waterstofproductie uit hernieuwbare elektriciteit duurder is dan grijze waterstof en adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat de nodige beleidsmaatregelen te nemen. Om extra vraag duurzaam te faciliteren is navenant meer hernieuwbare elektriciteit nodig. De stuurgroep adviseert om daar nu al de ruimte en infrastructuur voor te plannen.

De hele adviesbrief lees je hier

Delen: