Gebouwde omgeving 18 juni 2018

Stoken en koken op waterstofgas, kan dat?

Geen aardgas meer binnen de bebouwde omgeving, maar groen waterstofgas. Of dat een praktisch bruikbare oplossing is, wordt met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzocht.

Experimentele waterstofstraat

Alliander, Enexis Groep en Stedin lanceerden vrijdag 15 juni in het living lab bij de TU Delft hun plan voor de Waterstofstraat. Met de bouw daarvan kan nu worden gestart. Het is een experimentele straat met leidingen en gebouwinstallaties die zijn aangepast voor stoken en koken op waterstofgas.

Alternatief voor aardgasnet

Alternatieven voor het aardgasnet in onze woningen en wijken zijn er: een volledig elektrisch net of een warmtenet. Een ander soort gas in het bestaande aardgasnetwerk behoort ook tot de opties en waterstofgas biedt perspectief. Deze oplossing lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn. Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft Ad van Wijk: “Groene waterstof kan een goede vervanger van aardgas worden en zorgen voor groene groei en banen.”

Praktijkervaring opdoen

Er is nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning. De netwerkbedrijven nemen nu het initiatief om zo’n net aan te leggen bij The Green Village bij de TU Delft. Naast de technische uitdagingen, is er nog veel onbekend en onzeker over de niet-technische aspecten: er zijn bedrijfseconomische vragen en vragen met betrekking tot de inpassing in wet- en regelgeving. Het toekomstige gebruik door de bewoner zal ook nieuwe inzichten opleveren.

Opmaat naar pilot in woonwijken

Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het op 1 juni aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie, dat, naast door de netwerkbedrijven, ook door meerdere kennisinstellingen is ondertekend waaronder TU Delft. De netwerkbedrijven zien de potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Mede daarom is het van belang verder onderzoek te doen naar de inzet van waterstofgas in de woning.

‘Mes snijdt aan twee kanten’

Hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems aan de TU Delft Mart van der Meijden: “Als de industrie kiest voor groene moleculen, snijdt het mes aan twee kanten. Het draagt bij aan het verduurzamen van het bedrijfsleven en genereert additionele inkomsten met flexibiliteitsdiensten aan de elektriciteitsvoorziening”

Delen: