Industrie 06 juli 2019

H-vision geeft startsein voor waterstofeconomie in Rotterdam

Om de ambitieuze doelen van het Klimaatakkoord te behalen, zijn innovatieve oplossingen nodig. Waterstof is zo’n oplossing. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het project H-vision onder leiding van Deltalinqs. Volgens de studie leidt het gebruik van waterstof ter vervanging van aardgas al vóór 2030 tot beduidend lagere CO₂-emissies in de Rotterdamse haven. Zo kan de CO₂-uitstoot twee tot zeven megaton verlaagd worden.

Industrie neemt voortouw

Volgens de voorzitter van Deltalinqs, Steven Lak, geeft de Rotterdamse havenindustrie het goede voorbeeld: “De industrie neemt hier het voortouw om met een praktische oplossing al op korte termijn de uitstoot van CO₂ drastisch terug te brengen. De waterstofketen en de bijbehorende infrastructuur die er komen voor H-Vision, maken het ook mogelijk groene waterstof makkelijker in de energieketen in te passen.”

Productiecapaciteit

De H-vision waterstofinstallaties krijgen een productiecapaciteit van ruim 700 kiloton op jaarbasis ofwel circa 3200 MW. Daarmee kan de industrie in Rotterdam maar liefst 20% van de benodigde warmte en stroom op basis van blauwe waterstof produceren.

In eerste instantie focust het project zich op het produceren en leveren van blauwe waterstof. Hiervoor wordt raffinaderijgas en aardgas als basis gebruikt. De CO₂ die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De verkregen blauwe waterstof kan vervolgens in de industrie worden ingezet voor het opwekken van hoge temperaturen en voor de productie van elektriciteit.

Op weg naar groene waterstof

H-vision baant hiermee de weg voor groene waterstof die wordt geproduceerd door middel van elektrolyse met stroom uit duurzame bronnen als offshore windparken. Bij deze vorm van waterstofproductie komt geen CO₂ vrij.

“Waterstof is essentieel voor een CO₂-neutrale energievoorziening”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Zolang er onvoldoende groene waterstof is, kunnen bedrijven al met blauwe waterstof hun uitstoot verkleinen. De beschikbaarheid van blauwe waterstof in Rotterdam is dus goed voor het klimaat en versterkt tegelijkertijd de concurrentiepositie van onze industrie.”

Delen: