Industrie 02 februari 2022

Startschot voor grootste groene waterstofproject van Rotterdam

250 megawatt is de capaciteit van een beoogde nieuwe elektrolyser in de haven van Rotterdam, die wind- en zonne-energie omzet in groene waterstof.

Groene waterstof voor BP-raffinaderij en industrie

Het gaat om het H2-Fifty project. Oliemaatschappij BP en elektrolyser-bouwer HyCC (Hydrogen Chemistry Company) hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De groene waterstof van H2-Fifty zal worden ingezet om de raffinaderij van BP en andere industrieën in het havengebied verder te verduurzamen door de vervanging van fossiele grondstoffen.

Vermindering CO2 gelijk aan 40.000 huishoudens

Hiermee kan jaarlijks tot 350.000 ton CO2 aan emissies worden bespaard – gelijk aan de gemiddelde uitstoot van circa 40.000 Nederlanders. H2-Fifty levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en Europese doelstelling voor verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van groene waterstoftechnologie.

Fabriek op Maasvlakte

De afgelopen maanden werd de haalbaarheidsstudie afgerond waarin onder andere de techniek verder is uitgewerkt en de locatie van de nieuwe fabriek is bepaald, op de Maasvlakte. Dankzij de samenwerking van twee ervaren industriële spelers kan het grootschalige project nu succesvol verder worden ontwikkeld. Zo stellen BP en HyCC.

Massvlakte, Uniper, Habour, Rotterdam

Grootschalige groene waterstofproductie

James Patterson, Vice President Green Hydrogen Solutions van BP: “Het samenbrengen van HyCC en BP, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, biedt het H2-Fifty project de mogelijkheid om zowel de significante emissiereductie bij onze raffinaderij en onze klanten te versnellen, als om ervaring op te bouwen met geïntegreerde grootschalige groene waterstofproductie en inzet. H2-Fifty is een van de pijlerprojecten die de waterstofambitie van BP ondersteunen.

Waterstofeconomie

“Marcel Galjee, Managing Director van HyCC: “Rotterdam beschikt over een industrie van wereldformaat. Met voldoende groene waterstof kunnen we die niet alleen verduurzamen, maar heeft Nederland ook een kans om koploper te worden in de waterstofeconomie. H2-Fifty is met 250 megawatt een serieuze stap in die richting en dankzij de samenwerking met BP kunnen we zo succesvol groeien én verduurzamen.”

2023 finale investeringsbeslissing

De partijen zullen het komende jaar een technologieleverancier selecteren, het ontwerp van de installatie verder uitwerken en starten met de milieustudies voor het vergunningstraject. Hiermee kan in 2023 een finale investeringsbeslissing genomen worden.

Ministerie van economische zaken

Het project wordt vanwege de belangrijke bijdrage aan technologieontwikkeling en CO2-reductie ondersteund door de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is door Nederland aangedragen voor deelname in IPCEI Waterstof, een programma voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang.

Delen: