Industrie 22 mei 2020

Shell wil groene waterstofhub in de Rotterdamse haven

Shell is van plan om een groene waterstofhub te creëren in de Rotterdamse haven. Het plan bestaat uit een waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte en een windpark voor de kust bij Egmond aan Zee.

Waterstoffabriek

Shell wil in 2023 een waterstoffabriek bouwen op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. In de fabriek moet groene waterstof geproduceerd worden met behulp van windenergie van de Noordzee. Via de joint venture CrossWind heeft Shell zich samen met Eneco kandidaat gesteld voor de bouw van het windmolenpark Hollandse Kust bij Egmond aan Zee.

Als de plannen van Shell doorgaan, komt de groene waterstoffabriek op het bedrijfsterrein 2 GW conversiepark van het Havenbedrijf Rotterdam. De waterstoffabriek zal een vermogen hebben van rond de 200 MW en produceert waterstof door middel van elektrolyse.

200.000 ton CO2

De fabriek krijgt een capaciteit om 50.000 tot 60.000 kg waterstof per dag te maken. De waterstof wordt in eerste instantie gebruik om de productie van fossiele brandstoffen in de Shell-raffinaderij in Pernis gedeeltelijk te verduurzamen.

Shell denkt hiermee minimaal 200.000 ton CO2 per jaar te kunnen besparen. De fabriek moet daarna voldoende groene waterstof kunnen leveren om dagelijks zo’n 2.300 vrachtwagens van brandstof te kunnen voorzien.

“De energietransitie vraagt om lef, durven en doen”, aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Wij zijn trots dat wij samen met onze partner Eneco meedoen aan de tender om Hollandse Kust (noord) te bouwen. Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven, willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub te creëren.”

CrossWind

Met de joint venture CrossWind nemen Shell Nederland en Eneco deel aan de aanbesteding voor Hollandse Kust (noord). Het windpark krijgt naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en moet de fabriek voorzien van groene stroom.

“Met CrossWind willen wij ons inzetten voor de realisatie van het eerste offshore windpark met innovaties gericht op systeemintegratie,” zegt Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco. “Behalve de energie die het windpark kan opwekken, biedt het park volop mogelijkheden om innovatieve technieken (door) te ontwikkelen, die van meerwaarde kunnen zijn in het versnellen van de energietransitie.”

Tags:  

Delen: