Industrie 27 februari 2020

Shell en Gasunie willen grootste waterstoffabriek van Europa in Groningen

Gasnetbeheerder Gasunie, Groningen Seaports en Shell hebben plannen gepresenteerd voor de bouw van de grootste waterstoffabriek in Europa én het grootste windmolenpark ter wereld. De fabriek moet in de Eemshaven komen en kan groene waterstof voor heel Noordwest-Europa produceren.

Onder de naam NorthH2 hebben de drie partijen concrete plannen voor een gigantische waterstoffabriek en het grootste windmolenpark ter wereld.

De windmolens moeten op de Noordzee komen te staan en in 2030 goed zijn voor 3 tot 4 GW. Tegen 2040 moeten de parken uitgebreid zijn naar 10 GW. Ter vergelijking, op dit moment leveren alle windmolens op de Noordzee samen ‘slechts’ 1 gigawatt aan elektriciteit.

Groene waterstofeconomie

Groene waterstof

De groene stroom van de windmolens wordt gebruikt voor de productie van waterstof, in een nieuw te bouwen fabriek die grootste in Europa moet worden en waar jaarlijks 800.000 ton waterstof geproduceerd moet worden.

Via het bestaande leidingnetwerk van Gasunie kan de fabriek waterstof leveren aan de industrie in heel Noordwest-Europa. Zoutcavernes in de gemeente Veendam bieden ruimte om overproductie van waterstof op te slaan.

“We zetten hier met elkaar een ambitie neer die Nederland wereldwijd in de kopgroep plaatst op het gebied van waterstof. Bovendien draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het versnellen van de energietransitie”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Waterstofleidingnet

Boorplatform

Het NorthH2 consortium kijkt ook naar mogelijkheden om stroom van windmolens direct op zee om te zetten in waterstof. Op deze manier is het overbodig om de opgewekte elektriciteit naar land te transporteren.

Er lopen al tests met waterstofproductie op de Noordzee met elektrolysers op ongebruikte boorplatforms. Van de zeshonderd olieplatforms in de Noordzee bereiken het grootste deel binnen vijftien jaar de pensioengerechtigde leeftijd en zijn daarom geschikt voor een nieuw doel.

Haalbaarheidsstudie

Het consortium voert een haalbaarheidsstudie uit die eind van het jaar afgerond moet zijn. De provincie Groningen staat al achter het project, maar het consortium is ook op zoek naar overheidssteun en partners die zich willen aansluiten. Als alles volgens plan gaat, hoopt het consortium rond 2027 de eerste waterstof te produceren.

Lees ook: Subsidie SDE++ biedt nog geen serieuze kans voor groene waterstof

Delen: