Internationale ontwikkelingen 01 april 2021

SeaH2Land: megaproject voor groene waterstof

Bedrijfsleven en provincies in Nederland en België slaan de handen ineen voor een zeer grote elektrolyser. Die gaat met behulp van offshore windenergie groene waterstof produceren.

Dit project, genaamd SeaH2Land, moet het gebruik van fossiele waterstof (grijze waterstof) voor industriële toepassingen met 20% reduceren. SeaH2Land beoogt de bouw van een 1 gigawatt elektrolyser en 2 gigawatt aan nieuwe offshore windcapaciteit. Ook moet er 45 kilometer aan waterstofpijpleidingen tussen Nederland en België worden aangelegd.

Wie zijn betrokken bij SeaH2Land?

Het Deense energiebedrijf Ørsted zal de elektrolyser en het windpark realiseren. Industriële partners zijn Yara, ArcelorMittal, Dow en Zeeland Refinery. North Sea Port en de industriële partners zullen met Smart Delta Resources (SDR) werken aan de ontwikkeling van een regionaal waterstofnetwerk en een 380 kV verbinding naar de zuidkant van de Westerschelde. Het project wordt ondersteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.

Waterstofelektrolysers in twee fases

De eerste 500 MW aan elektrolysecapaciteit kan worden ontwikkeld zodra de regelgeving hiervoor gereed is en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is. De tweede 500 MW kan worden toegevoegd zodra koppeling aan een (inter)nationaal waterstofnetwerk mogelijk is. De verwachting is dat dit voor 2030 gebeurt.

20% duurzame waterstof

Op dit moment wordt in het North Sea Port cluster 580.000 ton fossiele waterstof verbruikt, waarmee het cluster één van de grootste verbruikers in Europa is. Door SeaH2Land kan 20% hiervan worden vervangen door duurzame waterstof.

Behalen klimaatdoelen voor 2030

Hiermee wordt de CO2-uitstoot substantieel verlaagd. Dit helpt zowel Nederland als België met het behalen van de klimaatdoelen voor 2030. Het waterstofverbruik in het North Sea Port cluster kan potentieel groeien tot 1.000.000 ton in 2050. Dit staat gelijk aan 10 GW elektrolysercapaciteit voor duurzame waterstof.

SeaH2Land en het beoogde cluster voor duurzame waterstof – gekoppeld aan een internationaal waterstofnetwerk – kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de lange termijn doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.


Delen: