Beleidsontwikkelingen 16 maart 2022

Schriftelijke vragen Erkens (VVD): Het artikel ‘Baanbrekende technologie kan CO2-uitstoot met 99 procent verminderen’

H2

16 maart – Erkens (VVD) vraagt hoe de minister voor Klimaat en Energie de nieuwe techniek apprecieert om door middel van een elektrochemisch systeem op basis van waterstof, CO2 uit de lucht te onttrekken en welke mogelijkheden de minister ziet voor Nederland om aan te sluiten bij dit onderzoek.

Verder wil hij weten wat het huidige kabinetsbeleid is ten opzichte van het onttrekken van CO2 uit de lucht door bijvoorbeeld de toepassing van Carbon capture and utilization (CCU) of andere vormen van negatieve emissies. Daarnaast vraagt Erkens wat de huidige stand van zaken in Nederland is op het gebied van technieken die bijdragen aan het afvangen en verwijderen van CO2 uit de lucht. Tenslotte wil hij weten wat er nodig is om technieken voor het afvangen en verwijderen van CO2 uit de lucht verder op te schalen in Nederland.

Delen: