Duurzaamheid 25 september 2019

Ruime steun voor waterstof in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om de toepassing van duurzame waterstof als energiedrager te versterken. De moties kregen een ruime steun van zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen. Het H2 Platform verwelkomt beide moties en werkt graag mee aan de uitvoering ervan.

De eerste motie Sienot (D66) c.s. pleit voor het aanpassen van wet- en regelgeving ten gunste van elektriciteit- opslagtechnieken, waaronder groene waterstof. De motie richt zich op de problemen met netcapaciteit in de Noordelijke provincies. In deze provincies dreigen zonne- en windparken door deze problemen niet meer ontwikkeld te kunnen worden. Waterstof, als opslag van de piekproductie biedt dan mogelijk een oplossing. Als netcapaciteitsoplossing kan deze optie nu wettelijk echter niet ingezet worden.

De tweede motie Mulder (CDA) c.s. verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de industrie en energiesector om te zorgen dat de waterstofambities uit het Klimaatakkoord gehaald worden. De aanleiding zijn de rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de nieuwe subsidieregeling SDE++. Deze rapporten concluderen dat de productie van groene waterstof uit elektriciteit nog geen CO2-winst zou opleveren en dus geen subsidie moet krijgen. Ten onrechte menen – net als de sector – veel Kamerleden.

Delen: