Waterstof als systeemdrager 07 maart 2018

Routekaart Waterstof: vijf key messages over waterstof

In 2030 duurzame waterstof op grote schaal beschikbaar. Hoe? Check de vijf key messages in de nieuwe Routekaart Waterstof voor Nederland.

1 De klimaatdoelen voor 2050 realiseren

Waterstof is belangrijk voor de maatschappelijke opgave om CO2 -emissies drastisch te verminderen. Waterstof kan aan alle transitiepaden
een bijdrage leveren. Voor de industrie (hogetemperatuurwarmte en grondstofen) en het vervoer (zwaardere segmenten) lijkt waterstof de hoogste toegevoegde waarde te hebben.

Lees meer: Routekaart Waterstof

2 Een integrale visie op energietransitie

Waterstof heeft veel raakvlakken met andere grote thema’s in het klimaatdebat: energie-efficiency, de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, de wenselijkheid en mogelijkheden van CCS (Carbon Capture and Storage), de inzet van biomassa, het gebruik van bestaande infrastructuur en de aanleg van nieuwe enzovoorts.

Lees meer: Routekaart Waterstof

3 Grijze, blauwe en groene waterstof

Waterstof heeft schaalgrootte nodig om succesvol te kunnen zijn. Grijze (fossiele), blauwe (klimaatneutrale waterstof via CCS) en groene (duurzame) waterstof kunnen helpen om snelheid te maken en schaalgrootte te bereiken. Grijze waterstof helpt om de markt op gang te krijgen, maar de ‘netto-ontwikkelrichting’ is naar waterstof met een steeds kleinere CO2 -footprint.

Lees meer: Routekaart Waterstof

4 Niet wachten, maar vandaag beginnen

Er is veel animo om met duurzame en klimaatneutrale waterstofprojecten aan de slag te gaan. Het blijkt uit een heel scala van meer dan 100 initiatieven in de industrie, het vervoer, de gebouwde omgeving en de elektriciteitsopwekking. Industrie en overheden moeten beide investeren om pilots en demo’s mogelijk te maken.

Lees meer: Routekaart Waterstof

5 Blijf innoveren met waterstof

Een van de grote uitdagingen is om de kosten van de productie en toepassing van waterstof omlaag te krijgen. Dat kan door op te schalen en te innoveren. Nederland heeft een uitstekende kennisinfrastructuur om op dit gebied om internationaal tot de uitblinkers te horen.

Lees meer: Routekaart Waterstof

Delen: