Over waterstof 07 november 2022

Routekaart waterstof: pleidooi voor fors hogere ambities

Minister Jetten ontvangt routekaart naar versnelde inzet waterstof

Op 3 november, de dag van het Klimaat heeft het Nationaal Waterstof Programma (NWP) de Routekaart Waterstof gepresenteerd. De routekaart pleit voor aanzienlijk hogere ambities voor groene waterstof. Dit vereist stevig stimuleringsbeleid. Het H2Platform is deelnemer van het NWP en heeft actief meegedacht en geschreven.

Waterstofambities behalen

De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen. Het rapport is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP), een publiek-private samenwerking waarin overheid en sector (waaronder H2-Platform) samenwerken.

Verdubbeling elektrolysecapaciteit

In de Routekaart roept het NWP op tot ambitieuzere doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof, dat destijds in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarin stond voor 2030 als doel 3-4 GW elektrolysecapaciteit. Maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6-8 GW, om minimaal 80 PJ groene waterstof te kunnen produceren in 2030.

Dit is nodig voor de verduurzaming in de industrie en mobiliteit. Dit is ook nodig om de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 te halen.

Noodzaak stimulerend beleid

Om deze ambitie te realiseren moet er de komende zeven jaar heel veel gepresteerd worden:

  • extra hernieuwbare elektriciteit,
  • elektrolyse capaciteit,
  • investeringen in de industrie,
  • infrastructuur waaronder ook voor import.

Dit vraagt op alle fronten om een stimulerend beleid.

Het H2Platform is blij dat de routekaart gepresenteerd is, met de erkenning dat er veel meer nodig is dan nu gepland. Dit vraagt om voortvarende en concrete acties.

Delen: