Industrie 16 april 2019

Rotterdam onderzoekt rol groene waterstof voor CO2-reductie

Partijen uit de Rotterdamse haven onderzoeken welke (grote) rol groene waterstof kan spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo is er onder meer een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd door BP, chemiebedrijf Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) naar de productie van groene waterstof voor de olieraffinaderij van BP in Europoort.

De productie van groene waterstof zou de CO2-uitstoot van de raffinaderij in Rotterdam met 15 procent doen afnemen. Groene waterstof, dat gemaakt wordt met behulp van elektrolyse van water met hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windmolens op zee, kan toegepast worden bij de ontzwaveling van producten uit de raffinaderij. BP gebruikt nu nog aardgas om waterstof te maken. En daar komt wel CO2 bij vrij.

Rotterdam koploper in energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam kijkt vooral naar een oplossing voor het complete havengebied. Zo wordt de komst van een ringleiding voor waterstof en grootschalige elektrolyse-installaties onderzocht. CEO Allard Castelein: “Een elektrolyser laat zien dat Rotterdam koploper kan zijn in de energietransitie. Dat is een belangrijke onderscheidende factor voor de industrie in het havengebied.” De installatie zou met een capaciteit van 250 megawatt zo’n 45.000 ton waterstof per jaar kunnen produceren. Een definitief besluit over de bouw hiervan wordt in 2022 genomen.

Lees ook: Shell bouwt megafabriek voor waterstof

Waterstof elektrolyser van 2 gigawatt

Om de complete Rotterdamse haven in 2050 CO2-neutraal te krijgen is er volgens HbR zelfs een elektrolyse-installatie van 2 gigawatt nodig. De Rotterdamse haven is anno 2019 verantwoordelijk voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het kabinet overweegt in het nieuwe klimaatakkoord de CO2-uitstoot extra te gaan belasten, iets wat de industrie niet ziet zitten. Zij vrezen dat de productie naar het buitenland verschuift en zien meer in doordachte reductieplannen per onderneming.

Bron: FD.nl

Delen: