Beleidsontwikkelingen 25 mei 2022

Rondetafelgesprek verduurzaming luchtvaart

25 mei – Tijdens een rondetafelgesprek geeft Van der Sman (NLR) een veelvoud aan maatregelen weer om de luchtvaart te verduurzamen, van het inzetten van groene waterstof op termijn tot het efficiënter gebruik maken van het luchtruim.

Melkert (TU Delft) benadrukt het belang van internationale afspraken en biobrandstoffen en waterstof voor langeafstandsvluchten. Backer (Natuur & Milieu) benadrukt dat een sterke overheidsregie nodig is om luchtvaartverduurzamingsdoelen te halen. Mirolo (Transport & Environment) geeft aan dat in de nabije toekomst vooral ‘sustainable aviation fuels’ (SAF’s) belangrijk zijn. Arts (SkyNRG) benadrukt de rol van SAF’s maar zegt dat hiervoor ook richting vanuit de overheid nodig is voor de rol van Nederland hierin. Valk (Synkero) spreekt uit dat waardenketens van belang zijn voor een integraal systeem van energieopwekking naar brandstof. Heinen (Venturi Aviation) bespreekt de kansen en uitdagingen voor elektrisch vliegen. Weeks (ZeroAvia) onderschrijft dat zowel SAF’s als elektrificatie mogelijkheden bieden.

Delen: