Gebouwde omgeving 09 juli 2022

Rolls Royce investeert in lokale waterstofproductie

Waterstof integreren in lokale energienetwerken is een antwoord op (te) hoge belasting van het elektriciteitsnet. Rolls-Royce ziet kansen!

Rolls-Royce inderdaad, en dan niet de tak van de autoproductie maar die van de power systems. Dat is de divisie met producten voor luchtvaart, scheepvaart en energie. Voor energie richt de onderneming zich nu op terugdringen van CO2-uitstoot en daarmee op het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Kleinere en betaalbare electrolysers

Samen met het Duitse Höller Electrolyser wil Rolls-Royce kleinere en betaalbare units bouwen die inzetbaar zijn als energiesystemen op wijk- of dorpsniveau. Höller is specialist in de componenten en cellen die voor electrolysers nodig zijn. Beide mikken op units met capaciteiten van 2 MW tot 100 MW.

V.l.n.r. Dr. Otto Preiss, COO Rolls-Royce’s Power Systems Division (links), Armin Fürderer, verantwoordelijk voor klimaatoplossingen bi Rolls-Royce, Stefan Höller en Matthias Kramer, beide van Höller Electrolyzer in Wismar.

Bufferen van groene energie in waterstof

‘Het doel is een oplossing om op een betaalbare wijze flinke hoeveelheden waterstof te produceren met behulp van groene energie van zonnepanelen of windmolens. De beoogde electrolyser moet te integreren zijn in een microgrid om niet gebruikte zonne- en windenergie op te slaan in de vorm van waterstof, die vervolgens weer kan dienen voor de energielevering in dit grid als de zon niet schijnt of het minder hard waait’, aldus Otto Preiss, Chief Technology Officer bij Rolls-Royce Power Systems.

In 2023 proefopstelling en in 2024 operationeel

Al in 2023 willen beide bedrijven de eerste electrolyser in een containerunit operationeel hebben in Friedrichshafen in een Validation Center als showcase. Een eerste toepassing voor klanten is gepland voor 2024. ‘We mikken op electrolysers met een op de grote van het microgrid schaalbare capaciteit met een maximum van 100 MW door verschillende electrolyser containerunits te combineren’, aldus Armin Fürderer van klimaatoplossingen bij Rolls-Royce.

Delen: