Industrie 27 september 2022

Rol Rotterdam-Moerdijk voor leveringszekerheid energie

12% van de jaarlijkse Europese energievraag komt binnen via het havengebied Rotterdam-Moerdijk en als het aan de havenautoriteiten ligt wordt dat rap meer.

Het blijkt uit een recent geupdate Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk. Dit strategische rapport is vorig jaar opgesteld maar nu bijgesteld op basis van de huidige situatie en energievraag. Er is volgens de jongste gegevens haast nodig om de infrastructuur in de haven en naar het achterland uit te breiden.

Europese hub voor waterstof

Nico van Dooren, bestuurlijk coördinator van de CES Rotterdam-Moerdijk en tevens Directeur New Business van het Havenbedrijf Rotterdam: “Nederland heeft de kans om uit te groeien tot een belangrijke Europese hub voor waterstof en circulaire productie. Daarmee dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelen en duurzame werkgelegenheid maar kunnen we ook onze afhankelijkheid van landen als Rusland verkleinen. Hiervoor blijft het wel essentieel dat de benodigde infrastructuur met prioriteit wordt aangelegd zodat we alle projecten tijdig van nieuwe, duurzame energie kunnen voorzien.”

Twee keer zoveel waterstof in 2030

Diverse projecten staan op stapel voor het havengebied Rotterdam-Moerdijk. Samen zijn die al goed voor een CO2-reductie van 17 megaton in 2030. Uit onderzoek blijkt dat vier keer zoveel elektriciteit en twee keer zoveel waterstof nodig zijn in 2030 als nu. Ook wordt gesproken van CO2-opslag in de studie.

Acht sleutelprojecten

Om dit alles te faciliteren zijn acht sleutelprojecten geïdentificeerd die prioriteit vragen:

  1. Infrastructuur voor import en vervoer van waterstof
  2. De Delta Corridor buisleidingeninfrastructuur naar Chemelot en Duitsland
  3. Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en nieuwe aanlandingen van wind op zee
  4. Infrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2
  5. Warmteleidingen vanuit de industrie
  6. Infrastructuur voor het project H-vision, voor productie van koolstofarme waterstof
  7. Walstroominstallaties voor zeeschepen
  8. Infrastructuur voor transport op waterstof tussen Nederland, België en Duitsland
Delen: