Over waterstof 26 januari 2021

Rli: waterstof cruciaal voor energie- en grondstofvoorziening

In het rapport ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’ stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het belang van waterstof en de noodzaak voor een actieve overheid aan de orde.

De Rli noemt waterstof een cruciale schakel in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstof­fenvoorziening en stelt ook dat de waterstofmarkt die hiervoor nodig is niet vanzelf ontstaat. “Daar is een actieve inzet van de overheid voor nodig”. Het H2Platform verwelkomt dit advies.

15-25% in finale energiebehoefte

De Rli ziet een grote bijdrage voor waterstof; 15-25% of zelfs meer van de finale energiebehoefte. Een groot belang hecht de Rli aan veiligheid bij de productie en toepassing van waterstof. Volgens het H2Platform een zeer terecht punt dat alle aandacht verdient. Het H2Platform werkt met partners samen in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) om bijvoorbeeld voorschriften en handleidingen te ontwikkelen.

Fossiele energie duurder maken

De Rli stelt terecht dat de groei in de productie en toepassing van schone waterstof steun van de overheid behoeft. De overheid moet volgens de Rli zorgen dat fossiele energie duurder wordt; bijvoorbeeld via een CO2-prijs of normering. Voorts zal de overheid moeten investeren in transport en opslag capaciteit. Deels zal de Europese Unie beleid moeten vormen, zoals een sterker werkend ETS voor een CO2-prijs en een heffing op geïmporteerde goederen. In de transportsector en de sector gebouwde omgeving die niet onder het ETS vallen zijn nationale maatregelen nodig, zoals een bijmengverplichting, aldus de Rli.

H2Platform steunt beleidsaanbevelingen

Het H2Platform herkent de uitdagingen en steunt deze beleidsaanbevelingen. De slag naar concretisering van de vrij algemene aanbevelingen moet nog gemaakt worden. Daarnaast mist het Platform in het Rli rapport een voorstel voor een (subsidie-)mechanisme om de ontwikkeling inclusief opschaling van elektrolyse-waterstof te ondersteunen. Zeker gezien de nu nog veel te lage CO2-prijs is subsidiëring nog nodig.

Het H2Platform spreekt zijn waardering uit over het uitgebreide en positieve advies en ziet hierin een goede bijdrage aan de beleidsontwikkeling voor de komende tijd.

Tags:  

Delen: