Risicoanalyse voor gebruik van waterstof voor mobiliteit

Waterstof wordt op een kleine – maar groeiende – schaal gebruikt voor het aandrijven van verschillende vormen van vervoer over de weg en over het water (zie hiervoor ook elders op onze site). Het aandeel van waterstof in schepen, vrachtwagens, personenauto’s, bussen, treinen en ook in heftrucks groeit. Aan de hand van een Hazard Identification (HAZID) studie brengen we de mogelijke risico’s, oorzaken en gevolgen van het gebruik van waterstof voor mobiliteit in het publieke domein in kaart. In een aantal workshops worden alle risico’s doorgrond, waarbij de focus ligt op een met waterstof gevulde druktank. 

De uitkomst van deze HAZID-studie is een rapportage met aanbevelingen, een overzicht van nog ontbrekende kennis en advies voor verder onderzoek dat nodig is voor de veilige introductie van waterstof in de samenleving. We verwachten deze studie medio 2023 af te ronden.