Industrie 15 juli 2022

Reeks plannen grote waterstoffabrieken in Nederland

In 2027 moet hij operationeel zijn, dat is althans het plan: een groene waterstoffabriek van 500 megawatt in de haven van Amsterdam. De waterstof is voor industrie en mobiliteit.

Het bedrijf HyCC (Hydrogen Chemistry Company) zal de fabriek realiseren. Ook in Delfzijl wordt gewerkt aan een productiefaciliteit van groene waterstof in samenwerking met Gasunie.

Shell waterstoffabriek

Het gaat op eens snel met productie van groene waterstof. De fabrieken lijken de komende jaren als paddenstoelen uit de grond te komen. Ook Shell heeft onlangs het plan voor een fabriek op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam wereldkundig maakte. Die krijgt een capaciteit van 200 megawatt en is naar verwachting in 2025 al operationeel.

Luchtfoto Maasvlakte (Havenbedrijf Rotterdam, foto Danny Cornelissen)

Vooral groene waterstof voor industrie

Verder werken BP en TotalEnergies aan plannen voor waterstoffabrieken in Rotterdam en Scheveningen. Bij de oliemaatschappijen is de groene waterstof in eerste instantie nodig om de eigen CO2-voetafdruk voor 2030 sterk te reduceren. De waterstof is grotendeels voor eigen gebruik, maar zal op termijn ook beschikbaar komen voor andere bedrijven en wellicht ook voor mobiliteit en en woningen.

Windparken op zee

De energie voor de waterstoffabrieken (grote elektrolysers) komt in alle gevallen van windparken op zee. Shell heeft daarvoor het park Hollandse Kust (Noord). In de nieuwe fabriek wordt een productie van 60.000 kg waterstof per dag beoogd. De fabriek H2era van HyCC zal groene waterstof produceren met stroom van windparken via een aansluiting op het hoogspanningsnetwerk van TenneT.

Noordzeekanaalgebied

De waterstof zal volgens HyCC onder meer worden gebruikt voor verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan worden ingezet voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken.

Staal, chemie en luchvaart

“De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart” zegt Marcel Galjee, Managing Director HyCC. “Met project H2era kunnen we een belangrijk deel van de benodigde waterstof lokaal produceren en het fundament leggen voor een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam.”

The factories of Tata Steel in IJmuiden with wind mills and the North Sea, Noord-Holland.

Tata Steel

HyCC werkt ook al samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan project H2ermes, voor de realisatie van een 100 megawatt waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel IJmuiden.

Delen: