Beleidsontwikkelingen 27 mei 2022

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de KNAC ‘Op weg met waterstof. Verhalen, feiten en cijfers’

27 mei – De vaste Kamercommissie voor I&W heeft de staatssecretaris van I&W verzocht een reactie te ontvangen op het rapport van de KNAC ‘Op weg met waterstof. Verhalen, feiten en cijfers’. Het rapport van de KNAC geeft een beeld van en de voor- en nadelen van het rijden van personenauto’s op waterstof.

Het rapport van de KNAC bevestigt volgens de minister dat naast de inzet op batterij-elektrisch rijden, ook de toepassing van waterstof als energiedrager voor personenauto’s een mogelijkheid is om bij te dragen aan zero emissie. De KNAC stelt volgens de minister terecht dat voor de ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor zero emissie mobiliteit in voertuigen, de ontwikkeling van meer Hydrogen Refilling Stations (HRS, oftewel waterstoftankstations) noodzakelijk is.

In het Klimaatakkoord van 2019 is een doelstelling opgenomen voor de ontwikkeling van 50 HRS met een gezonde economische basis in 2025. Inmiddels zijn er daarvan 13 gerealiseerd en de minister verwacht dat er later dit jaar nog enkele stations bijkomen. 

Delen: