Over waterstof 07 januari 2021

Reactie H2-Platform op plannen verduurzaming brandstofmix

H2 Brandstof

Het H2Platform heeft via een consultatieronde gereageerd op de Nederlandse plannen ter verduurzaming van de brandstofmix in het vervoer; ter implementatie van het Europese beleid. De voorgestelde regeling biedt voor waterstof weinig kansen om het vervoer te helpen verduurzamen. Het H2Platform doet suggesties ter verbetering. Zie hier onze reactie op het concept Besluit Energie en Vervoer.

Het EU-beleid (Europese Renewable Energy Directive, RED 2) wordt in Nederland geïmplementeerd via onder andere het Besluit Energie en Vervoer. Belangrijk doel daarvan is het verhogen van het aandeel hernieuwbaar in de brandstofmix van de vervoersmarkt.

Om deze verduurzaming van de brandstofmix aan te tonen, dienen brandstofleveranciers zogenaamde Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) te overleggen1. Voor waterstof is het in de voorgestelde regeling niet makkelijk deze HBE’s te verkrijgen.

Enkele hoofdpunten uit de reactie van het H2Platform

  • Voor de opschaling van groene waterstof moeten projecten volgens het H2Platform zowel SDE++ subsidie bij productie als HBE’s bij inzet in de mobiliteit kunnen ontvangen. Dat is in de voorgestelde regeling nu helaas niet het geval1.
  • Geïmporteerde, hernieuwbaar geproduceerde waterstof zou ook HBE’s moeten kunnen ontvangen. Dit is in het voorstel niet het geval.
  • Geef ook blauwe waterstof (geproduceerd door CO2 af te vangen van fossiele energie) de stimulans die het verdient, door de CO2-winst ten opzichte van fossiele brandstoffen te belonen (via zogenoemde Broeikasgas Eenheden).
  • Ten behoeve van investeringsbeslissingen voor langere termijn is het van belang om duidelijkheid te geven over het beleid na 2030.  De regeling houdt dit nu volledig open.

De complete reactie van het H2 Platform op het concept Besluit Energie en Vervoer leest u hier.

Noot 1: Hernieuwbare brandstofeenheden zijn (verhandelbare) eenheden die brandstofleveranciers nodig hebben om te voldoen aan hun jaarverplichting voor het leveren van hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt (één HBE staat voor 1 gigajoule hernieuwbare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt).
Delen: