08 februari 2017

Raffinageproces schoner maken met ‘groene waterstof’

TNO, Stedin Infradiensten (het commerciële bedrijf binnen de netwerkgroep Stedin), Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen.

Power-to-gas-fabriek

De zes partijen doen onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-fabriek in het Rotterdamse havengebied. Waterstof kan gewonnen worden uit elektriciteit door middel van elektrolyse. Hoe dat werkt? Door elektrolyse kun je met groen opgewekte stroom watermoleculen splitsen in zuurstof en waterstof.

Wind- en zonne-energie

Waterstof kan worden gebruikt voor het aandrijven van voertuigen, maar het kan ook worden bijgemengd in het gasnetwerk. Volgens de zes partijen is een groot voordeel van waterstof dat het makkelijker kan worden opgeslagen dan elektriciteit, waardoor pieken in de productie van wind- en zonne-energie opgevangen kunnen worden. Nog belangrijker: waterstof is toepasbaar in industriële processen.

“Waterstof kan worden gebruikt voor het aandrijven van voertuigen, maar het kan ook worden bijgemengd in het gasnetwerk.”

Van fossiele energie naar groene waterstof

Er is veel energie nodig voor de raffinage van olie en de productie van brandstoffen. Normaliter wordt hier fossiele energie voor gebruikt. Dat kan anders. Vandaar het onderzoek om te kijken wat er precies nodig is om een installatie te realiseren die op commerciële schaal duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en deze toe te passen in het productieproces van de BP-raffinaderij in Rotterdam. Medio 2017 moet het onderzoek afgerond zijn.

Aanpassingen

“Tegen die tijd moet het duidelijk zijn wat een waterstoffabriek van deze omvang kost, welke aanpassingen in het productieproces van BP nodig zijn, wat nodig is om te zorgen dat deze manier van produceren en de regelgeving op elkaar aansluiten en hoe de business case van een dergelijk project er uitziet”, aldus de zes bedrijven.

Synergie

Onderzoeksbedrijf TNO kijkt specifiek naar de regulering in de keten rondom ‘groene waterstof’ als ook de synergie tussen waterstofproductie en energie uit wind op zee.

Delen: