Industrie 08 mei 2020

Provincie Zuid-Holland: groene waterstof vooral voor industrie en mobiliteit

Met de ondertekening van het akkoord van Parijs heeft Nederland zich uitgesproken om in 2050 de CO2-uitstoot te verminderen tot bijna nul. Provincie Zuid-Holland heeft de taak om onder andere haar industrie, wereldhaven en glastuinbouw hierop voor te bereiden. In de Waterstofvisie 2030 (-2050) heeft de provincie de rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie vastgelegd.

Waterstofvisie

Groene waterstof speelt volgens de provincie een sleutelrol bij de transitie naar duurzame industrie en mobiliteit. De provincie ontwikkelde daarom een waterstofvisie voor Zuid-Holland.

Daarin staat beschreven hoe de provincie een groene waterstofeconomie stimuleert, door onder andere het stimuleren van projecten en onderzoeken. Daarnaast wil de provincie samenhang creëren door partijen te verbinden met een regionaal waterstofprogramma, zoals aangekondigd in het Nederlands Klimaatakkoord.

Mobiliteit en industrie

In de publicatie laat de provincie weten zich momenteel voornamelijk te richten op de inzet van waterstof voor mobiliteit en industrie. In de sectoren gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik (glastuinbouw) is nog onduidelijk welke rol waterstof kan spelen in de transitie. De provincie is al wel betrokken bij enkele projecten in de gebouwde omgeving, zoals het project in Rozenburg en Stad aan ’t Haringvliet

Speerpunten

De provincie heeft zes speerpunten waarvoor die zich in de coalitieperiode 2019-2023 wil inzetten:

  1. De verdere ontwikkeling van de productie van groene waterstof
  2. De haven als hub voor import en doorvoer van waterstof
  3. De ontwikkeling van een open, toegankelijke waterstofinfrastructuur (bijvoorbeeld pijpleidingen)
  4. Verdere ontwikkeling van de vraag naar waterstof als grondstof en energiedrager voor de industrie
  5. De ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor mobiliteit: met name zwaar vervoer voor lange afstand, zoals vrachtwagens en binnenvaartschepen
  6. De rol van waterstof in het energiesysteem: energie bufferen (reserve houden) en transporteren om pieken in vraag en aanbod op te vangen (balanceren)

Lees HIER de waterstofvisie  

Tags:  

Delen: