Mobiliteit 09 maart 2018

Proef met waterstofbussen in Groningen en Drenthe

Een proef in het noorden met waterstofbussen is bij voorbaat kansloos zonder tankstation. Dat is er nu, in Delfzijl. Én gevuld met groene waterstof.

De proef met de bussen duurt 5 jaar, met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Europese HighVLOCity programma. Om de inzet van waterstofbussen in deze regio mogelijk te maken, bouwde PitPoint het tankstation naast het Chemie Park Delfzijl. De groene waterstof komt van AkzoNobel Specialty Chemicals en gaat per pijpleiding naar het tankstation.

Openbaar vervoerbussen in 2030 emissievrij

De proef is de opmaat naar het op grote schaal inzetten van waterstofbussen. In 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. In 2016 maakte het Rijk al afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot.

Na 2020 ook in Noord-Brabant en Zuid-Holland

Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het noorden bij uitstek geschikt voor de proef, gezien de lange afstanden in deze provincies. De verwachting is dat er geleidelijk meer waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de provincies Groningen en Drenthe.

De samenwerking tussen de overheden is onderdeel van het Europese Jive2 project. Van de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) komt een bijdrage van 7,5 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt 3,75 miljoen euro bij. Ook de regio’s zelf spenderen gezamenlijk een bedrag van 3,75 miljoen euro aan de proef met waterstofbussen.

Onderzoek naar uitbreiding productie groene waterstof

Samen met andere bedrijven in het havengebied van de Eemsdelta onderzoeken AkzoNobel en Gasunie de mogelijkheden om de productie van groene waterstofproductie uit te breiden. Om beginnen is er een plan voor een fabriek voor het maken van waterstof (20 MW water elektrolyse).

De opening van het tankstation is ook het startsein voor de verdere ontwikkeling van groene waterstof op gebied van mobiliteit en daarmee ook voor de vergroening van de noordelijke economie. Het tankstation is geopend door gedeputeerde Fleur Gräper – Van Koolwijk. Die is onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie Groningen en voorzitter van het OV-Bureau Groningen Drenthe. Zij verrichtte de opening samen met vertegenwoordigers van Qbuzz, AkzoNobel Specialty Chemicals, Groningen Seaports en PitPoint.

Delen: