Beleidsontwikkelingen 22 maart 2022

Position paper NVDE t.b.v. rondetafelgesprek Warmte, elektriciteit en CO2-reducties d.d. 23 maart 2022

22 maart – De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) bepleit in de position paper dat er zorg gedragen moet worden dat in de systematiek met hekjes en domeinen vanaf 2023 structureel voldoende budget in de domeinen hoge-temperatuur warmte, lage-temperatuur warmte en duurzame gassen wordt ingezet.

Daarnaast geven zij aan dat voor deze domeinen de maximum subsidie-intensiteit moet worden verhoogd. Verder zouden voorbereidingen moeten worden getroffen voor opschaling van waterstofproductie op zee en de benodigde waterstof-infra, inclusief een SDE++-categorie ‘Waterstof uit wind op zee’.

Ook is NVDE van mening dat er nieuwe categorieën moeten voorbereid gebaseerd op een ‘virtuele directe lijn’ tussen elektrificeerde en hernieuwbare opwek.

Tot slot geeft NVDE aan dat in de SDE++ geen onnodige rem op technieken moet worden gezet zoals wind op land, zond op land en biomassa, die hernieuwbare energie produceren én CO2 reduceren.

Delen: