Binnenhof, regering
Over waterstof 15 december 2021

Positieve keuzes voor waterstof in coalitieakkoord

Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord geeft op positieve wijze aandacht aan de belangrijke rol van waterstof in de energietransitie. Het H2-Platform verwelkomt deze keuze en gaat graag in overleg over de nadere invulling en uitvoering hiervan.

Waterstof in coalitieakkoord

Waterstof wordt met nadruk in het coalitieakkoord genoemd als energiedrager, waarop zal worden ingezet door het nieuwe kabinet. Expliciet wordt de opschaling van de waterstofproductie, de import en de daartoe benodigde infrastructuur genoemd; onder andere als onderwerp ter stimulering vanuit het klimaatfonds. Dit fonds zal de komende 10 jaar 35 miljard besteden aan de energietransitie.

Ambitieuze verduurzaming

In het algemeen kiest het kabinet voor een agenda van ambitieuze verduurzaming in alle sectoren gericht op 55% CO2-reductie in 2030 en duidelijke doelen voor de jaren daarna. Het akkoord bevat een omvangrijk steunpakket om dit mogelijk te maken.

H2Platform werkt mee aan realisatie

Het H2Platform is blij met de mooie ambities en de steun voor waterstof. Ons Platform werkt graag mee aan de realisatie hiervan.

Delen: