Over waterstof 24 november 2022

Pleidooi voor snelle oplossing stikstofproblematiek

De rechter heeft onlangs een streep gehaald door het project Porthos, omdat er in de bouwfase stikstof vrij zou komen met mogelijke schade voor de natuur.

Slecht nieuws voor aanleg waterstofinfrastructuur

De uitspraak van de rechter is niet alleen slecht nieuws voor Porthos, maar ook voor vele andere projecten in de energietransitie, zoals de aanleg van de waterstofinfrastructuur, de aanlanding van wind op zee voor elektrolysers en de bouw van elektrolysers zelf. Het gaat om projecten die niet alleen CO2-uitstoot voorkomen, maar ook juist stikstofuitstoot beperken.

Porthos: opslag CO2 onder Noordzee

Porthos is een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 km onder de Noordzee. Porthos gaat circa 37 Mton CO2 opslaan, dat is circa 2,5 Mton CO2 per jaar gedurende 15 jaar.

Ontheffing voor emissiebeperkende projecten

Het H2Platform steunt een oproep van de NVDE om projecten die tijdens de ingebruikname juist stikstof beperken, een ontheffing te geven voor emissies in de bouwfase. De coalitie aan organisaties pleit voor een juridisch houdbaar alternatief voor de bouwvrijstelling, gebaseerd op geborgde stikstofreductie met een prioriteit voor energietransitie-projecten, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan CO2reductie, stikstofreductie én natuurherstel.

Zie hier het pleidooi.

Delen: