Gebouwde omgeving 02 december 2022

Pilot met waterstof in Lochem van start

De pilot om 10 monumentale panden in Lochem met waterstof te verwarmen is gestart. Sinds 1 december 2022 stroomt de waterstof door de hiervoor aangepaste aardgasleidingen.

Het gaat om een proefproject van netbeheerder Liander in de wijk Berkeloord in Lochem. Bij dit project wordt een deel van het bestaande gasnet gebruikt om waterstofgas aan te voeren naar de woonhuizen waar een combi-ketel op waterstof zorgt voor warm tapwater en de CV. Dit is het eerste proefproject in Nederland waarbij waterstof via bestaande gasleidingen tot aan de (aangepaste) CV-combiketel in woonhuizen wordt getransporteerd.

Monumentale villa’s

De tien monumentale villa’s in Lochem zijn door hun monumentale status moeilijk te isoleren. Ze hebben een ongunstig milieulabel door een hoge CO2-uitstoot van het voor de verwarming benodigde aardgas. Door inzet van groene waterstof is die uitstoot flink te verlagen. Bovendien komt waterstof economisch gezien meer in beeld nu de aardgasprijzen stijgen.

Lees ook: 30 miljoen euro voor demonstratieprojecten met waterstof

Villa’s in Berkeloord in Lochem

‘Belangrijk om ervaring op te doen met waterstof’

De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven én consumenten nu alvast ervaring op kunnen doen met het gebruik van waterstof. Manon Leijten, bestuurder van de ACM: “Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Daarom is het belangrijk dat we hier nu vast ervaring mee opdoen. De ACM staat open voor meer proefprojecten met waterstof. Netbeheerders kunnen zich met hun plannen dus melden bij de ACM.”

Lees ook: veiligheid – Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Tijdelijk kader waterstofpilots

Omdat er op dit moment nog geen wetgeving bestaat voor het gebruik van waterstof in de bebouwde omgeving heeft de ACM een Tijdelijk kader waterstofpilots opgesteld. Dit tijdelijke kader biedt netbeheerders en leveranciers vooruitlopend op nieuwe wetgeving alvast de mogelijkheid ervaring op te doen met waterstof.

Kosten moeten transparant zijn

In het kader voor waterstofpilots is beschreven hoe de belangen van consumenten worden geborgd. Huishoudens mogen zelf bepalen of zij deelnemen aan een proefproject en er moet voor consumenten geen verschil zijn tussen verwarmen met waterstof of met aardgas. Ook moet er altijd voldoende waterstof geleverd kunnen worden en moet het duidelijk zijn wat de kosten zijn voor de consument.

Gedogen

De ACM heeft netbeheerder Liander op basis van dit tijdelijke kader een gedoogbeslissing gegeven voor het proefproject in Lochem. Bij het proefproject in Lochem betalen huishoudens straks net zoveel voor de geleverde waterstof als zij nu voor hun aardgas betalen. Ook is er geregeld dat de netbeheerder de situatie van vóór het proefproject kosteloos moet herstellen als de levering van waterstof niet langer gegarandeerd kan worden.

Veiligheid waarborgen

Om de veiligheid bij het proefproject in Lochem te waarborgen gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toezicht houden op de veiligheid van de distributie van waterstof naar woningen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de veiligheidseisen voor dit soort projecten vastgelegd in richtsnoeren

Geurstof in waterstof

Het ontwerp en de bouw van een installatie voor de ontvangst en toelevering van de waterstof is in gang gezet. Het bedrijf Ekinetix neemt deze klus ter hand samen met vele andere bedrijven en participanten. Zo regelt gAvilar B.V. bijvoorbeeld het toevoegen van een geurstof aan de waterstof, zodat die te ruiken is bij onverhoopte lekkage. Deze zogenaamde odorisatie is volstrekt nieuw.

Aanpassen aardgasnet voor waterstof

De waterstof moet straks de villa bereiken via de aardgasleiding. De aanpassingen daaraan en het verzekeren van de veiligheid is in handen van netbeheerder Alliander en de energiecoöperatie LochemEnergie. Er wordt gebruik gemaakt van industrieel waterstofgas van Westfalen Gassen Nederland BV. De verwarmingsketels komen van Remeha. Alle partijen streven ernaar de installatie klaar te hebben binnen enkele weken klaar te hebben in 2022 voor het stookseizoen.

Delen: