Participanten

Het H2Platform heeft primair de taak om als overlegplatform te fungeren tussen de rijksoverheden en de bedrijven die actief zijn op het gebied van waterstof. Welke mogelijkheden zijn er om te participeren?

Deelnemer worden van het H2Platform?

Bedrijven die actief zijn in de productie, het transport of de toepassing van waterstof kunnen deelnemer (participant) worden van het H2Platform. Dit kan tegen een jaarlijkse deelnemersbijdrage (klik hier voor de tarieven).
Deze deelnemers kunnen lid worden van de werkgroepen van het Platform en hebben stemrecht op de halfjaarlijkse bijeenkomst voor de deelnemers. Zo bepalen ze de koers van het Platform.

Adviseurs

Adviesbureaus kunnen geen deelnemer worden maar zijn wel welkom als adviseur. Ze hoeven geen bijdrage te betalen maar leveren wel een concrete inhoudelijke bijdrage in een werkgroep.

Overheid

De ministeries van I&W en EZK zijn aangesloten bij het H2Platform en zijn het directe aanspreekpunt bij de overheid voor de thema’s waarop het Platform werkt. Andere overheden zijn in principe welkom.

Groeiend aantal participanten

Het H2Platform heeft een sterk groeiend aantal deelnemers. Daarnaast zijn er enkele adviesbureaus en kennisinstituten actief binnen het Platform, met name binnen het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma, het WVIP.

Mede founding father van het platform is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Interesse?

Interesse om deelnemer of adviseur te worden van het H2Platform? Stuur ons dan een e-mail, dan nemen wij contact met u op.

De deelnemers