Het H2Platform zet zich in voor de toepassing van waterstof in onze energievoorziening, met als doel te komen tot een emissievrije, klimaatneutrale energievoorziening. Het is de overtuiging van het Platform en haar participanten dat waterstof daartoe een belangrijke bijdrage kan leveren.

Waterstof als energiedrager

Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Waterstof kan daardoor een systeemrol vervullen in de energietransitie en onze toekomstige op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening.

Energierijk molecuul

Waterstof (H2) is het lichtste molecuul dat er is. Het is kleurloos, reukloos en niet giftig. Het is ook een energierijk molecuul: per kg heeft het veel meer energie dan aardgas.

H2 molecuul afsplitsen

Het komt van nature niet voor; het wordt gemaakt uit andere moleculen door waterstof (H2) af te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld op basis van aardgas (CH4) of met elektriciteit, via de ontleding van water (H2O). Of de productie van waterstof emissievrij is, hangt van de toegepaste productiemethode. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grijze waterstof, blauwe waterstof en groene waterstof. Zie hierover Verduurzaming via waterstof.

Waterstof en veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect bij de discussie over het grootschalig toepassen van waterstof.  Daarom is het één van de belangrijke peilers waar het H2 Platform zich op richt. Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en risico’s te beheersen door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen, wordt een  brede, veilige introductie van waterstof mogelijk gemaakt en versneld waar mogelijk.

Gerelateerde berichten