Het H2Platform zet zich in voor de toepassing van waterstof in onze energievoorziening, met als doel te komen tot een emissievrije, klimaatneutrale energievoorziening. Het is de overtuiging van het Platform en haar participanten dat waterstof daartoe een belangrijke bijdrage kan leveren. Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Waterstof kan daardoor een systeemrol vervullen in de energietransitie en onze toekomstige op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening.

Waterstof (H2) is het lichtste molecuul dat er is. Het is kleurloos, reukloos en niet giftig. Het is ook een energierijk molecuul: per kg heeft het veel meer energie dan aardgas. Het komt van nature niet voor; het wordt gemaakt uit andere moleculen door waterstof (H2) af te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld op basis van aardgas (CH4) of met elektriciteit, via de ontleding van water (H2O). Zie hierover Verduurzaming via waterstof.

Gerelateerde berichten