Over ons

over H2Platform

Utiliteitsvoertuigen – trucks, bestelwagens en specials

Binnen het scala aan toepassingen van waterstof in de mobiliteit hebben de utiliteitsvoertuigen een bijzondere positie. De groep wordt gekenmerkt door enerzijds het zware transport (trekker-oplegger) en anderzijds de inzetprofielen. Dat betekent vooral zakelijk gebruik. In het zware transport ligt waterstof voor de hand omdat relatief grote vermogens nodig zijn voor het voortbewegen en de af te leggen afstand. Zonder waterstofsysteem zou veel capaciteit, en dus gewicht, nodig zijn wat ten koste gaat van de ‘payload’. Het inzetprofiel van een voertuig bepaalt welke afstand er bijvoorbeeld per dag moet kunnen worden gereden. Tussentijds opladen van de batterijen verlaagt soms de inzetbaarheid vanwege de laadduur. Dan is waterstof een gunstig alternatief.

Een aantal (Nederlandse) bedrijven richt zich specifiek op brandstofcel elektrische utiliteitsvoer-tuigen op waterstof. Voor hun producten is veel interesse omdat:

  • de stadsdistributie in het huidige logistieke model vraagt om grote voertuigen (trekkers 44 ton) die emissievrij efficiënt kunnen worden ingezet;
  • dergelijke voertuigen relatief veel waterstof verbruiken, wat de exploitatie van een tankpunt in de huidige marktfase beter haalbaar maakt.

De ontwikkeling van deze voertuigen moet in de keten verlader-transporteur geborgd worden. Tezamen met overige betrokkenen, zoals belangenbehartigers en gemeentebesturen moet aan deze ontwikkeling gestalte worden gegeven. Want de meerkosten voor de inzet van deze innovatieve voertuigen, onder meer uitgedrukt in het exploitatierisico, moeten afdoende worden afgedekt. Vooral de markt van de zwaardere vrachtwagens biedt goede kansen voor de Nederlandse industrie. Grote ondernemingen zijn daar dan ook al mee bezig.
Bestelwagens vormen een categorie met een groeiende belangstelling omdat elektrisch rijden op waterstof een interessant inzetprofiel mogelijk maakt: veel ritten, korte tanktijden en weer verder, zonder lange laadtijd voor een batterij. Die hoge inzetbaarheid zonder emissies aan de uitlaat vormt voor bepaalde gebruikers momenteel al een afdoende tegenwicht tegen de meerkosten (uitgedrukt in de total cost of ownership, de TCO) van het voertuig.

Tot slot is er ruim aandacht voor de ontwikkeling en inzet van ‘specials’. Hieronder valt een scala aan voertuigen, waaronder vuilnisauto’s, terminalequipment en vorkheftrucks.
Activiteiten van de kennis- en innovatietafel Utiliteitsvoertuigen van het H<sub>2</sub>Platform

  • Faciliteren keten- en clusterprojecten, bijeenbrengen belanghebbenden.
  • Ontwikkelen volume rond de pomp, onder meer door clusterprojecten (inzet aantallen gelijke voertuigen rond een tankpunt).
  • Bijdragen aan grondslagen voor subsidieprogramma’s vanuit marktontwikkeling en -behoefte.
  • Faciliteren subsidieaanvragen.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.