Over ons

Mobiliteit

Nederland wil één van de ‘launch’ markten zijn voor brandstofcel elektrisch rijden in Europa. Dat lukt alleen bij voldoende tankinfrastructuur en genoeg aanbod van brandstofcel elektrische voertuigen (FCEV‘s): de in het Klimaatakkoord opgenomen ambitie voor 2025 is 50 waterstoftankstations en 15.000 FCEV’s.

Optimale tankinfrastructuur

Voor het Klimaatakkoord heeft het H2Platform scenario’s ontwikkeld, gebaseerd op calculaties van de internationale Hydrogen Council en McKinsey en op eigen leaseprijsberekeningen. In het midden scenario telt Nederland tegen 2030 ruim 200 waterstoftankstations en circa 375.000 FCEV’s. Om dit scenario werkelijkheid te laten worden werkt het H2Platform via de kennis- en innovatietafel ‘Infrastructuur en marktontwikkeling’ mee aan onder andere de volgende maatregelen:

  • Het doorbreken van het kip-ei probleem met een optimale tankinfrastructuur: we willen een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief goede waterstoftankstations opbouwen (qua ligging, service, betrouwbaarheid en back-up bij uitval), dat aansluit op onze buurlanden. Dit vergt ondersteuning van ondernemers die vroegtijdig hun nek uitsteken: financieel door het helpen afdekken van de onrendabele top en materieel door het helpen organiseren van een eerst vloot FCEV’s rond het tankpunt.
  • Het genereren van klantvraag naar FCEV’s, door het doen van een financieel aantrekkelijk aanbod aan gebruikers die zero emissie willen rijden maar nog aanhikken tegen de hogere kosten vergeleken met benzine en diesel.
  • Waterstof biedt zwaar transport veel potentieel. Hier is vooralsnog door- en uitontwikkeling van de techniek noodzakelijk. En ook van de gebruikerskant door in pilots ervaring op te doen met de inzet van FCEV’s in bestaande en/of voor waterstof gemodificeerde logistieke processen.

Tankstations en FCEV-vloot

Met Europese en Nederlandse subsidies en eigen investeringen realiseren platformdeelnemers als Shell en Pitpoint diverse nieuwe tankstations, naast de drie stations die nu al in werking zijn in Rhoon, Helmond en Delfzijl. Bovendien zijn er diverse tankstations in verschillende stadia van ontwikkeling. Naar verwachting zijn er binnen nu en twee à drie jaar zo’n 20 tankstations operationeel in Nederland. Het realiseren van tankstations moet hand in hand gaan met het organiseren van eerste (zakelijke) vloten FCEV’s die van de tankstations gebruik maken. Door matching van aanbod en vraag kan de businesscase sluitend worden gemaakt. Per tankstation wordt gestreefd naar een vloot van tenminste 100 personenauto’s, zoveel mogelijk aangevuld met bussen, bestelwagens en utiliteitsvoertuigen (trucks, bestelwagens en specials).

Het H2Platform speelt een actieve matchmaking rol en kijkt daarbij nadrukkelijk naar ‘launching customers’ in de taxisector en het contractvervoer, onder publieke en private fleetowners en tussen bedrijven die zich profileren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het H2Platform onderhoudt voorts – mede via platformdeelnemer RAI Vereniging – nauwe contacten met voertuigfabrikanten, opdat ook zij vertrouwen krijgen in de ontwikkelingen in Nederland.

Het H2Platform zorgt voor toegang tot en betrokkenheid bij Nederlandse en Europese fondsen en organisaties voor de (mede)financiering van tankinfrastructuur- en marktontwikkelingsprojecten. Daarbij zoekt het platform ook samenwerking met partners in Duitsland, België en Luxemburg.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.